plen
Nazwa Wydajność [l/min.] Wysokość ssania [m] Maksymalna średnica zanieczyszczeń [mm]
SEH 100X
1450
8
SEH 25L
115
8
SEH 50X
640
8
SEH 80X
1100
8
SEV 50X
620
8
SEV 80X
1050
8
Nazwa Wydajność [l/min.] Wysokość ssania [m] Maksymalna średnica zanieczyszczeń [mm]
KTH 100X
1600
8
27
KTH 50X
700
8
20
KTH 80X
1340
8
27
STH 100X
1450
8
9
STH 50E
640
8
5
STH 80E
1100
8
5
STV 50E
580
8
5
STV 80E
900
8
5
Nazwa Wydajność [l/min.] Wysokość ssania [m] Maksymalna średnica zanieczyszczeń [mm]
SEH 25H
135
8
SERH 50V
430
8